Header Ads

Soal bagian mesin buubut yang berfungsi mengatur tebal tipis

bagian mesin buubut yang berfungsi mengatur tebal tipis

18. Bagian mesin bubut yang berfungsi untuk mengatur tebal tipis sayatan adalah ....
     A. Eretan atas
     B. Eretan lintang
     C. Eretan alas
     D. Kepala lepas
     E. Kepala tetap


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.