Header Ads

[PDF] Modul Pekerjaan Mesin Perkakas Semester 1Modul Pekerjaan Mesin Perkakas Semester 1
   
 Buku teks ″ PEKERJAAN MESIN PERKAKAS ″ ini disusun berdasarkan tuntutan paradigma pengajaran dan pembelajaran kurikulum 2013 diselaraskan berdasarkan pendekatan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar kurikulum abad 21, yaitu pendekatan model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains.
        
        Penyajian buku teks untuk Mata Pelajaran ″PEKERJAAN MESIN PERKAKAS″ ini disusun dengan tujuan agar supaya peserta didik dapat melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah (penerapan saintifik), dengan demikian peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru secara mandiri.

Modul Pekerjaan Mesin Perkakas Semester 1
download


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.